مواد غذایی سالم و طبیعی Bio Food

این محصولات در آب، خاک و هوایِ پاک تولید شده و عاری از پسماند سموم و کودهای شیمیایی می باشند. همچنین با روش های سنتی و عدم استفاده از مواد نگهدارنده و افزودنی تهیه می شوند. محصولات کفشدوزک در روستاهای ایران و با توانمند سازی جوامع محلی با حمایت سازمان ها و پروژه های بین المللی و روشهایی تولید شده که ضمن تولید پاک برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی سودمند باشند.

دست ساخته های بومی و طبیعی

دست ساخته و هنرهای بومی روستاییان و عشایر که از فرهنگ و دانشی غنی در تولیدات طبیعی، بکر و زیبا نشات می گیرد روزگاری فقط برای مصرف خودشان تولید می شده، احیای مجدد آن علاوه بر زنده ماندن این هنر و فرهنگ یکی از راه های ایجاد معیشت مکمل جهت ایجاد راهی برای فشار کمتر بر منابع طبیعی ست.

جدیدترین محصولات

Tejarat-adelane

تجارت عادلانه

“تجارت عادلانه” موثرترین راه کاهش فشار بر منابع آب، خاک و حفظ تنوع زیستی! کفشدوزک تلاش می کند این مهم را با در نظر گرفتن: بهره برداری پایدار، دستمزد منصفانه و معیشت پایدار، سلامت و کیفیت محصول با ارائه و قیمت مناسب، پایداری منابع آب و خاک، عدم استفاده از سموم شیمیایی، حفظ مراتع، جنگلها و تنوع زیستی به انجام برساند.

Tosee-roostaee

توانمند سازی گروه های محلی

روستاییان و عشایر ایران جهت دسترسی به بازاری عادلانه، نیاز به همراهی و آموزش دارند که این “توانمندسازی” را کفشدوزک با حضور در روستاها و ارتباط مداوم با آنها انجام می دهد. راه اندازی کسب و کارهای کوچک روستایی با هدف ایجاد معیشت جایگزین و مشاغل سبز نیز از دیگر فعالیت های کفشدوزک ست.

Mohit-zist

حفظ محیط زیست

کم آبی، تغییرات اقلیم، برداشت بی رویه از منابع طبیعی و . . . باعث آسیب به رودخانه ها، تالاب ها، مراتع و جنگل ها شده است. یکی از راه های کمتر شدن این آسیب ها ایجاد معیشت جایگزین است. دسترسی تولیدکنندگان به صورت مستقیم و عادلانه به بازار، هدف جایگزین شدن روش های جدید معیشت را، میسر می سازد.

Salamat

سلامت غذایی

“سلامت غذایی” بدون در نظر گرفتن
“حفاظت از محیط زیست” میسر نخواهد شد. محصولات روستایی و عشایری کفشدوزک در آب، خاک و هوای پاک تولید شده، عاری از پسماند سموم و کودهای شیمیایی می باشند و با روش های سنتی و عدم استفاده از مواد نگهدارنده و افزودنی تهیه شده و سالم و طبیعی هستند.


#همراهشو

#همراهشو

#همراهشو

#همراهشو


سخن روز

با مردم باش، با آنها حرف بزن، با آنها زندگی کن و به آنها عشق بورز، از آنجایی شروع کن که آنها می دانند. از چیزهایی شروع به ساختن کن که آنها دارند و با بهترین راهنمایان. وقتی کار پایان یافت، وقتی وظیفه ای انجام شد مردم خواهند گفت: خودمان این کار را انجام دادیم

لائوتسه -